Sipariş iptali, değişimi ve iade Şartları

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri aksi belirtilmediği takdirde alıcılar tarafından ödenecektir.

4. Satın alınan her bir ürün, maks. 7 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. 

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. 

6. Satın alınan ürün, Parası ödenmesine rağmen 7 gün içinde alıcıya gönderilmez ise Sipariş iptal olur. Para aynı yöntem veya müşterinin talep ettiği şekilde en geç 3 iş günü içerisinde geri iade edilir. 

7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. 

9. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 3 iş günü içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı veya Havale ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 3 iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

10. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 ( Yedi ) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

11. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI : Bozoklu Güvenlik ve Otomasyon Sistemleri
ADRES : Yeni Mahalle, Sivas Bulvarı 26A, Sorgun, Yozgat, 66700
E-POSTA : shop (@) bozoklu (.) net
TEL : 0354 415 9241 CEP : 0530 393 84 66
FAKS : 0354 415 9241

12. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

13. Cayma hakkının kullanılması için 14 ( Ondört ) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması ve dahi Paketinin zarar görmemiş olması şarttır.

14. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

15. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. 

16. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

17. İade edilen Ürünlerin Bütün Kargo Giderleri SATICI'ya aittir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

18. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık, hijyen ve teknik açıdan uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

19. ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

  • İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.
  • Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örnek: orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve koli bandı ile bantlanmış veya üzerine yazı yazılmış ürünler kabul edilmez)
  • Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş veya başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
  • İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir.
  • Ürün seçiminde uyumsuzluk problemi yaşanabilecek ürünler için, mutlaka uyum konusunda teknik destek alarak sipariş vermelisiniz. Bu tip ürünlerin orijinal ambalajları açıldığında iade işlemleri mümkün olmamaktadır.
  • Montajı yapılıp, tekrar sökülüp, orjinal ambalajı bozulmuş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
  • Ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arzedebilen ürünler

20. İş Bu 20 Meddelik İade yükümlülükleri ALICI tarafından kabul edilmiş ve tasdik edilmiştir. Yukarıda belirtilen şartlara uyan iadenizi;bizi arıyarak, ürünün orjinal ambalajının hasar görmesini önleyecek şekilde "Sağlam bir mukavva kutunun daha içine koyarak" tarafımıza gönderdikten sonra iadeniz ulaştığında İade bölümü tarafından incelenir, gerekirse ürünün yetkili servisine yada tedarikçi firmaya test etmeleri için gönderilir. Yukarıdaki şartlara uygun ise iade işlemi başlatılır. Bu işlemin süresi normal şartlarda 3 ila 7 gün arasında değişmektedir. Yetkili Servis ve İthalatçı firma tarafından kaynaklanan geçikmelerden SATICI sorumlu değildir. İade departmanı tarafından incelenen iadeniz için sizinle irtibat sağlanarak, tercihinize göre yeni ürün gönderimi, para iadesi veya hediye çeki oluşturulması işlemlerinden biri gerçekleştirilir.

Not: Kargodan aldığınız ürünleri mutlaka teslim eden kargo görevlisi yanında fotoğraflayınız, Tutanak tutturunuz. Kargodan doğabilecek kusurları SATICI kabul etmemektedir, Sizde Kargo dan kaynaklanan kusurları ispat etmelisiniz.

Not: Hiçbir müşterimizin problemli, hasarlı, kusurlu ürün almasını, bizimle kötü bir tecrübe yaşamasını kesinlikle istemeyiz, Müşteri memnuniyeti satışımızın devamının esasıdır. O sebeble Kusurlu ürünleri kesinlikle sizde bırakmayız. Yine yanlışlıkla aldığınız hiç açmadığınız ve yukarıda belirtilen şartlara uygun olan ürünleride geri alıyoruz. Burada esas olan Alıcı ve Satıcı arasında ki iyi niyet ve memnuniyet.

Not: Lütfen hangi İnternet sitesinden ürün alırsanız alın mutlaka https://www.sikayetvar.com/ adresinden o SATICI'nın müşteri yorum ve görüşlerini kontrol ediniz. Aksı takdirde başkalarının tecrübelerinden yararlanamazsınız!